Call Back

ĐỂ LẠI TIN NHẮN
CHO CHÚNG TÔI

Đến với BM VISION tháng 11/2018 với chủ đề TINH THẦN ĐỘI NHÓM, các trưởng phòng/ ban/ bộ phận mang trong mình trách nhiệm “lên dây cót” tinh thần cho các thành viên trong nhóm của mình.

Với sự dẫn dắt của anh Lâm Minh Chánh – giám khảo của các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp: Shark Tank, SIHUB, Swiss Innovation, BSSC, Startup Wheel…, buổi hội thảo đã đem đến một góc nhìn mới cho các “nhà lãnh đạo” BM Windows về “tinh thần đội nhóm” và các tố chất tạo nên sự ảnh hưởng đến Anh Em khác.

Anh Lâm Minh Chánh –  tác giả quyển sách “Tăng tốc đến thành công” 

Các trò chơi và những chia sẻ thực tế của diễn giả đã giúp mọi người hiểu thêm về vai trò và trách nhiệm của mình trong việc tạo động lực, truyền cảm hứng cũng như đào tạo đội ngũ “kế thừa”.

Anh Trần Văn Tiến – Tổng Giám Đốc nhấn mạnh vai trò của Người Lãnh Đạo 

Call Back