ĐỂ LẠI TIN NHẮN
CHO CHÚNG TÔI

Cửa sổ mở hất

Thiết kế

  • Có thể mở quay trong hoặc mở quay ngoài
  • Mở với góc 90o cho không gian mở cửa tối đa

Tính năng

  • Độ kín khít và cách âm, cách nhiệt cao
  • Phù hợp với khí hậu và tập quán sử dụng của người Châu Á

Ưu điểm

  • Cách âm
  • Kín gió
  • Cách nhiệt
  • An toàn
  • Chống thấm
hình
hình
hình
hình