Call Back

ĐỂ LẠI TIN NHẮN
CHO CHÚNG TÔI

HỘI NGHỊ CBNV BM WINDOWS 2017

Videos 27/02/2018

Hội nghị CBNV là dịp toàn thể thành viên BM Windows nhìn lại một chặng đường 2017 với những thành quả đã đạt được, lắng nghe các hoạch định cho sự phát triển của BM Windows trong năm 2018 và đóng góp ý kiến để giúp BM Windows phát triển ngày càng vững mạnh.

Call Back