Call Back

ĐỂ LẠI TIN NHẮN
CHO CHÚNG TÔI

Hệ thống tài chính trong doanh nghiệp (DN) được ví như hệ thống tuần hoàn máu trong cơ thể nuôi tất cả các bộ phận và toàn thể. Việc quản lý tài chính (QLTC) thật sự cần thiết để đảm bảo sức khỏe của DN cho các hoạt động kinh doanh và phát triển DN.

Vậy, quản lý tài chính là gì? Quản lý (quản trị) tài chính (dòng tiền) được định nghĩa là: việc quản lý các nghiệp vụ tài chính phát sinh trong quá trình sản xuất và kinh doanh của DN. Đặc biệt đối với đội ngũ công trường BM Windows cần nắm vững kiến thức về tài chính để tối đa hóa lợi nhuận từ việc quản trị nguồn vốn có hiệu quả.

Tổng quan buổi đào tạo QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG TRƯỜNG

Buổi đào tạo QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG TRƯỜNG diễn ra ngày 27.10.2018 với sự tham gia của tất cả BCH công trường đã giúp Anh Em QLDA/CHT/GSC hiểu được:

  • Bài toán tài chính Công trường
  • Vai trò của mình trong công việc kiểm soát chi phí và tối đa hóa lợi nhuận từ đó tự tin, nâng cao năng lực trong việc đưa ra quyết định cho Công trình.

Chị Hà Tiểu Anh hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm

Các nội dung chính cần truyền tải trong buổi đào tạo được Chị Hà Tiểu Anh hướng dẫn, giải thích cặn kẽ, rõ ràng hơn về:

  • Kiến thức nền tảng về Doanh thu, chi, chi phí, lợi nhuận
  • Quy định cần lưu ý nhằm tăng lợi nhuận, phòng tránh rủi ro tài chính cho công trường
  • Cách giải quyết thực tế một số vấn đề thường gặp phải về quản lý tài chính công trường

Ngoài tiếp nhận kiến thức lý thuyết, Anh Em cũng được chia sẻ về các ví dụ/ tình huống thực tế và trao đổi sổi nổi hơn về những khó khăn từ đó có thêm kinh nghiệm giải quyết vấn đề gặp phải.

Call Back