Call Back

ĐỂ LẠI TIN NHẮN
CHO CHÚNG TÔI

Liên tục đầu tư phát triển nguồn nhân lực, BM Windows thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo nội bộ với nhiều nội dung và lĩnh vực đa dạng để các Anh Chị Em bổ sung kiến thức, nâng cao kỹ năng, cải thiện hiệu suất công việc.

Ngày 07/11/2018, Ban LIS (Pháp chế – Hệ thống) phối hợp cùng đại diện tổ chức chứng nhận QMS (Australia) thực hiện Chương Trình Đào Tạo Đánh Giá Nội Bộ cho cho hệ thống quản lý môi trường trong doanh nghiệp ISO14001:2015. Dưới sự hướng dẫn bởi Chuyên gia QMS & Anh Trần Vũ Quỳnh – Ban LIS, Anh Em BM Windows hiểu được cơ bản về đánh giá nội bộ, đánh giá hệ thống tiêu chuẩn, nhằm kiểm soát hệ thống quản lý tích hợp ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007 & ISO 14001:2015.

Chuyên gia QMS trình bày ISO14001:2015

Bên cạnh đó, buổi đào tạo về Kỹ Năng Báo Giá Thi Công tổ chức vào ngày 10/11/2018, với sự trình bày của Anh Nguyễn Văn Tài – Trường BP. Đấu thầu giúp Ban chỉ huy công trường có thể chủ động trong việc báo giá với các hạng mục phát sinh nhằm quản lý tài chính công trường hiệu quả hơn. Trong buổi học, Anh Em đưa ra từng trường hợp vướng mắc cụ thể của từng công trường để cùng nhau thảo luận và góp ý phương án giải quyết. Từ đó, tăng thêm sự tự tin khi làm việc với Chủ đầu tư và các đối tác.

Anh Nguyễn Văn Tài – Trưởng BP. Đấu thầu chia sẻ kinh nghiệm

Call Back