Call Back

ĐỂ LẠI TIN NHẮN
CHO CHÚNG TÔI

Cơ hội nghề nghiệp

DANH SÁCH TUYỂN DỤNG

Vị trí tuyển dụng

TRƯỞNG PHÒNG TRUYỀN THÔNG – MARKETING

Số lượng: 01 vị trí
 • Ngày đăng: 17/09/2019
 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu: Đại học
 • Ngành nghề:
Vị trí tuyển dụng

NHÂN VIÊN THƯƠNG MẠI – MUA HÀNG

Số lượng: 02 vị trí
 • Ngày đăng: 09/09/2019
 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu:
 • Ngành nghề: Ngoại thương, Thương mại, Xuất nhập khẩu, Quản trị kinh doanh
Vị trí tuyển dụng

GIÁM SÁT SẢN XUẤT

Số lượng: 02 vị trí
 • Ngày đăng: 03/09/2019
 • Địa điểm: Bình Dương
 • Yêu cầu: Đại học
 • Ngành nghề: Cơ khí, Quản lý công nghiệp, Kỹ thuật hệ thống
Vị trí tuyển dụng

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ

Số lượng: 02 vị trí
 • Ngày đăng: 29/07/2019
 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu: Đại học
 • Ngành nghề: Xây dựng, cơ khí
Vị trí tuyển dụng

GIÁM SÁT AN TOÀN

Số lượng: 01 vị trí
 • Ngày đăng: 29/07/2019
 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu: Đại học
 • Ngành nghề: Bảo hộ lao động