ĐỂ LẠI TIN NHẮN
CHO CHÚNG TÔI

Cơ hội nghề nghiệp

DANH SÁCH TUYỂN DỤNG

Vị trí tuyển dụng

THỰC TẬP SINH BM WINDOWS

Số lượng: 20 vị trí
 • Ngày đăng: 24/06/2020
 • Địa điểm: Công trường HCM, Nhà máy Bình Dương
 • Yêu cầu: Sinh viên năm cuối
 • Ngành nghề: Xây dựng DD&CN, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp
Vị trí tuyển dụng

KỸ SƯ XÂY DỰNG

Số lượng: 10 vị trí
 • Ngày đăng: 18/06/2020
 • Địa điểm: Hồ Chí Minh - Hà Nội
 • Yêu cầu: Đại học
 • Ngành nghề: Xây dựng và các ngành nghề có liên quan
Vị trí tuyển dụng

KỸ SƯ CƠ KHÍ

Số lượng: 10 vị trí
 • Ngày đăng: 18/06/2020
 • Địa điểm: Bình Dương
 • Yêu cầu: Đại học
 • Ngành nghề: Cơ khí và các ngành liên quan
Vị trí tuyển dụng

CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ TỔNG HỢP

Số lượng: 02 vị trí
 • Ngày đăng: 15/06/2020
 • Địa điểm: Bình Dương, Đồng Nai
 • Yêu cầu: Đại học
 • Ngành nghề: Quản trị Nguồn nhân lực, Quản trị kinh doanh, Luật hoặc các ngành có liên quan
Vị trí tuyển dụng

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH B2B

Số lượng: 2 vị trí
 • Ngày đăng: 15/06/2020
 • Địa điểm: Hồ Chí Minh - Hà Nội
 • Yêu cầu: Đại học
 • Ngành nghề: Quản trị Kinh doanh, Marketing, Ngoại thương hoặc các chuyên ngành liên quan