Call Back

ĐỂ LẠI TIN NHẮN
CHO CHÚNG TÔI

Cơ hội nghề nghiệp

DANH SÁCH TUYỂN DỤNG

Vị trí tuyển dụng

HỌA VIÊN KIẾN TRÚC

Số lượng: 7 vị trí
 • Ngày đăng: 27/05/2019
 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu: Cao đẳng - Đại Học
 • Ngành nghề: Cơ khí, xây dựng, ưu tiên chứng chỉ họa viên kiến trúc
Vị trí tuyển dụng

GIÁM SÁT SẢN XUẤT

Số lượng: 4 vị trí
 • Ngày đăng: 27/05/2019
 • Địa điểm: Hồ Chí Minh - Hà Nội
 • Yêu cầu: Đại học
 • Ngành nghề: Cơ khí
Vị trí tuyển dụng

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ SHOWROOM

Số lượng: 01 vị trí
 • Ngày đăng: 27/05/2019
 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu: Cao đẳng - Đại Học
 • Ngành nghề: Quản trị Kinh doanh, Marketing, Ngoại thương hoặc các chuyên ngành liên quan
Vị trí tuyển dụng

CHUYÊN VIÊN QC

Số lượng: 02 vị trí Gấp
 • Ngày đăng: 02/05/2019
 • Địa điểm: Hà Nội, Bình Dương
 • Yêu cầu: Đại học
 • Ngành nghề: Cơ khí
Vị trí tuyển dụng

NHÂN VIÊN HÀNH CHÁNH LỄ TÂN

Số lượng: 1 vị trí
 • Ngày đăng: 02/05/2019
 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu: Cao đẳng - Đại Học
 • Ngành nghề: Mở