Call Back

ĐỂ LẠI TIN NHẮN
CHO CHÚNG TÔI

Cơ hội nghề nghiệp

DANH SÁCH TUYỂN DỤNG

Vị trí tuyển dụng

GIÁM SÁT THI CÔNG

Số lượng: 10 vị trí Gấp
 • Ngày đăng: 05/11/2018
 • Địa điểm: Hồ Chí Minh - Hà Nội
 • Yêu cầu: Đại học
 • Ngành nghề: Giám sát thi công
Vị trí tuyển dụng

CHUYÊN VIÊN MUA HÀNG

Số lượng: 01 vị trí Gấp
 • Ngày đăng: 03/11/2018
 • Địa điểm: Bình Dương
 • Yêu cầu: Đại học
 • Ngành nghề: Kinh tế
Vị trí tuyển dụng

HỌA VIÊN

Số lượng: 10 vị trí Gấp
 • Ngày đăng: 03/11/2018
 • Địa điểm: Hồ Chí Minh - Bình Dương
 • Yêu cầu: Trung cấp
 • Ngành nghề: Thiết kế kỹ thuật
Vị trí tuyển dụng

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Số lượng: 3 vị trí Gấp
 • Ngày đăng: 03/11/2018
 • Địa điểm: Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu: Đại học
 • Ngành nghề: Kinh doanh - Marketing
Vị trí tuyển dụng

CHUYÊN VIÊN QC

Số lượng: 01 vị trí Gấp
 • Ngày đăng: 15/09/2018
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: Đại học
 • Ngành nghề: Cơ khí