Call Back

ĐỂ LẠI TIN NHẮN
CHO CHÚNG TÔI

Cơ hội nghề nghiệp

DANH SÁCH TUYỂN DỤNG

Vị trí tuyển dụng

NHÂN VIÊN HÀNH CHÁNH LỄ TÂN

Số lượng: 1 vị trí
 • Ngày đăng: 14/02/2019
 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu: Cao đẳng - Đại Học
 • Ngành nghề: Mở
Vị trí tuyển dụng

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG ÚC

Số lượng: 2 vị trí Gấp
 • Ngày đăng: 14/02/2019
 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu: Đại học
 • Ngành nghề: Quản trị Kinh doanh, Marketing, Ngoại thương hoặc các chuyên ngành liên quan
Vị trí tuyển dụng

CHUYÊN VIÊN MARKETING

Số lượng: 1 vị trí
 • Ngày đăng: 05/01/2019
 • Địa điểm: TP. HCM
 • Yêu cầu: Đại học
 • Ngành nghề: Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế
Vị trí tuyển dụng

CHUYÊN VIÊN QC

Số lượng: 01 vị trí Gấp
 • Ngày đăng: 03/01/2019
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: Đại học
 • Ngành nghề: Cơ khí
Vị trí tuyển dụng

GIÁM SÁT THI CÔNG

Số lượng: 10 vị trí Gấp
 • Ngày đăng: 03/01/2019
 • Địa điểm: Hồ Chí Minh - Hà Nội
 • Yêu cầu: Đại học
 • Ngành nghề: Giám sát thi công