ĐỂ LẠI TIN NHẮN
CHO CHÚNG TÔI

Cơ hội nghề nghiệp

DANH SÁCH TUYỂN DỤNG

Vị trí tuyển dụng

CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG HÀ NỘI

Số lượng: 01 vị trí
 • Ngày đăng: 10/08/2020
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: Đại học
 • Ngành nghề: Quản trị Kinh doanh, Marketing, Ngoại thương hoặc các chuyên ngành liên quan
Vị trí tuyển dụng

CHUYÊN VIÊN MARKETING

Số lượng: 1 vị trí
 • Ngày đăng: 06/08/2020
 • Địa điểm: Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu: Đại học
 • Ngành nghề: Quản trị Kinh doanh, Marketing, Ngoại thương hoặc các chuyên ngành liên quan
Vị trí tuyển dụng

KỸ SƯ XÂY DỰNG

Số lượng: 10 vị trí
 • Ngày đăng: 29/07/2020
 • Địa điểm: Hồ Chí Minh - Hà Nội
 • Yêu cầu: Kỹ sư vừa tốt nghiệp / Kỹ sư có kinh nghiệm
 • Ngành nghề: Xây dựng và các ngành nghề có liên quan
Vị trí tuyển dụng

KỸ SƯ SẢN XUẤT

Số lượng: 10 vị trí
 • Ngày đăng: 29/07/2020
 • Địa điểm: Nhà máy tại Đường N3, KCN Nhơn Trạch 6, Đồng Nai
 • Yêu cầu: Đại học
 • Ngành nghề: Cơ khí và các ngành liên quan
Vị trí tuyển dụng

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH B2B

Số lượng: 2 vị trí
 • Ngày đăng: 29/07/2020
 • Địa điểm: Hồ Chí Minh - Hà Nội
 • Yêu cầu: Đại học
 • Ngành nghề: Quản trị Kinh doanh, Marketing, Ngoại thương hoặc các chuyên ngành liên quan