Call Back

ĐỂ LẠI TIN NHẮN
CHO CHÚNG TÔI

Cơ hội nghề nghiệp

DANH SÁCH TUYỂN DỤNG

Vị trí tuyển dụng

CHUYÊN VIÊN ĐÁNH GIÁ & ĐÀO TẠO

Số lượng: 01 vị trí Gấp
 • Ngày đăng: 04/05/2018
 • Địa điểm: Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu: Đại Học
 • Ngành nghề: Chuyên viên Nhân sự
Vị trí tuyển dụng

CHUYÊN VIÊN R&D

Số lượng: 02 vị trí Gấp
 • Ngày đăng: 04/05/2018
 • Địa điểm: Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu: Đại Học
 • Ngành nghề: Nghiên cứu & Cải tiến
Vị trí tuyển dụng

GIÁM SÁT SẢN XUẤT

Số lượng: 20 vị trí Gấp
 • Ngày đăng: 13/04/2018
 • Địa điểm: Hồ Chí Minh - Hà Nội
 • Yêu cầu: Đại Học
 • Ngành nghề: Giám sát sản xuất
Vị trí tuyển dụng

GIÁM SÁT THI CÔNG

Số lượng: 20 vị trí Gấp
 • Ngày đăng: 13/04/2018
 • Địa điểm: Hồ Chí Minh - Hà Nội
 • Yêu cầu: Đại học
 • Ngành nghề: Giám sát thi công
Vị trí tuyển dụng

LỄ TÂN VĂN PHÒNG

Số lượng: 1 vị trí Gấp
 • Ngày đăng: 05/04/2018
 • Địa điểm: Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu: Cao Đẳng
 • Ngành nghề: Lễ Tân