Call Back

ĐỂ LẠI TIN NHẮN
CHO CHÚNG TÔI

Cơ hội nghề nghiệp

DANH SÁCH TUYỂN DỤNG

Vị trí tuyển dụng

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH BÁN LẺ

Số lượng: 1 vị trí Gấp
 • Ngày đăng: 15/06/2018
 • Địa điểm: Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu: Đại Học
 • Ngành nghề: Kinh doanh
Vị trí tuyển dụng

TRƯỞNG PHÒNG TRUYỀN THÔNG – MARKETING

Số lượng: 1 vị trí Gấp
 • Ngày đăng: 15/06/2018
 • Địa điểm: Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu: Đại Học
 • Ngành nghề: Truyền thông - Marketing
Vị trí tuyển dụng

CHUYÊN VIÊN R&D

Số lượng: 02 vị trí Gấp
 • Ngày đăng: 04/05/2018
 • Địa điểm: Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu: Đại Học
 • Ngành nghề: Nghiên cứu & Cải tiến
Vị trí tuyển dụng

GIÁM SÁT SẢN XUẤT

Số lượng: 20 vị trí Gấp
 • Ngày đăng: 13/04/2018
 • Địa điểm: Hồ Chí Minh - Hà Nội
 • Yêu cầu: Đại Học
 • Ngành nghề: Giám sát sản xuất
Vị trí tuyển dụng

GIÁM SÁT THI CÔNG

Số lượng: 20 vị trí Gấp
 • Ngày đăng: 13/04/2018
 • Địa điểm: Hồ Chí Minh - Hà Nội
 • Yêu cầu: Đại học
 • Ngành nghề: Giám sát thi công