Call Back

ĐỂ LẠI TIN NHẮN
CHO CHÚNG TÔI

Cơ hội nghề nghiệp

DANH SÁCH TUYỂN DỤNG

Vị trí tuyển dụng

TRƯỞNG PHÒNG TRUYỀN THÔNG – MARKETING

Số lượng: 01 vị trí
 • Ngày đăng: 18/10/2019
 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu: Đại học
 • Ngành nghề:
Vị trí tuyển dụng

KỸ SƯ THIẾT KẾ

Số lượng: 02 vị trí
 • Ngày đăng: 18/10/2019
 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu: Đại học
 • Ngành nghề: Xây dựng, cơ khí
Vị trí tuyển dụng

GIÁM SÁT AN TOÀN

Số lượng: 01 vị trí
 • Ngày đăng: 18/10/2019
 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu: Đại học
 • Ngành nghề: Bảo hộ lao động
Vị trí tuyển dụng

HỌA VIÊN KIẾN TRÚC

Số lượng: 7 vị trí
 • Ngày đăng: 18/10/2019
 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu: Cao đẳng - Đại Học
 • Ngành nghề: Cơ khí, xây dựng, ưu tiên chứng chỉ họa viên kiến trúc
Vị trí tuyển dụng

CÁN BỘ KỸ THUẬT

Số lượng: 10 vị trí
 • Ngày đăng: 18/10/2019
 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh & Hà Nội
 • Yêu cầu: Cao đẳng, Đại học
 • Ngành nghề: Xây dựng