Call Back

ĐỂ LẠI TIN NHẮN
CHO CHÚNG TÔI

Cơ hội nghề nghiệp

DANH SÁCH TUYỂN DỤNG

Vị trí tuyển dụng

KIẾN TRÚC SƯ TRƯỞNG

Số lượng: 1 vị trí
 • Ngày đăng: 03/04/2020
 • Địa điểm: Tp Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu: Đại học
 • Ngành nghề:
Vị trí tuyển dụng

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH B2B

Số lượng: 2 vị trí
 • Ngày đăng: 26/02/2020
 • Địa điểm: Hồ Chí Minh - Hà Nội
 • Yêu cầu: Đại học
 • Ngành nghề: Quản trị Kinh doanh, Marketing, Ngoại thương hoặc các chuyên ngành liên quan
Vị trí tuyển dụng

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH B2C

Số lượng: 2 vị trí
 • Ngày đăng: 25/02/2020
 • Địa điểm: Hồ Chí Minh - Hà Nội
 • Yêu cầu: Đại học
 • Ngành nghề: Quản trị Kinh doanh, Marketing, Ngoại thương hoặc các chuyên ngành liên quan
Vị trí tuyển dụng

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ LOGISTIC

Số lượng: 01 vị trí
 • Ngày đăng: 13/02/2020
 • Địa điểm: Bình Dương
 • Yêu cầu: Đại học
 • Ngành nghề: Chuyên ngành Logistics hoặc chuyên ngành liên quan
Vị trí tuyển dụng

CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ TỔNG HỢP

Số lượng: 02 vị trí
 • Ngày đăng: 13/02/2020
 • Địa điểm: Bình Dương, Đồng Nai
 • Yêu cầu: Đại học
 • Ngành nghề: Quản trị Nguồn nhân lực, Quản trị kinh doanh, Luật hoặc các ngành có liên quan