Call Back

ĐỂ LẠI TIN NHẮN
CHO CHÚNG TÔI

Cơ hội nghề nghiệp

DANH SÁCH TUYỂN DỤNG

Vị trí tuyển dụng

CHUYÊN VIÊN QC

Số lượng: 01 vị trí Gấp
 • Ngày đăng: 15/09/2018
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Yêu cầu: Đại học
 • Ngành nghề: Cơ khí
Vị trí tuyển dụng

Nhân viên Kinh doanh

Số lượng: 3 vị trí Gấp
 • Ngày đăng: 15/09/2018
 • Địa điểm: Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu: Đại học
 • Ngành nghề: Kinh doanh - Marketing
Vị trí tuyển dụng

CHUYÊN VIÊN IT ỨNG DỤNG

Số lượng: 01 vị trí Gấp
 • Ngày đăng: 14/09/2018
 • Địa điểm: TP. HCM
 • Yêu cầu: Đại học
 • Ngành nghề: IT
Vị trí tuyển dụng

GIÁM SÁT SẢN XUẤT

Số lượng: 20 vị trí Gấp
 • Ngày đăng: 03/09/2018
 • Địa điểm: Hồ Chí Minh - Hà Nội
 • Yêu cầu: Đại Học
 • Ngành nghề: Giám sát sản xuất
Vị trí tuyển dụng

GIÁM SÁT THI CÔNG

Số lượng: 20 vị trí Gấp
 • Ngày đăng: 03/09/2018
 • Địa điểm: Hồ Chí Minh - Hà Nội
 • Yêu cầu: Đại học
 • Ngành nghề: Giám sát thi công