ĐỂ LẠI TIN NHẮN
CHO CHÚNG TÔI

Chứng chỉ

BM Windows được xây dựng và vận hành trên hệ thống quản lý chất lượng đồng bộ.

Việc cải tiến và đổi mới luôn được chúng tôi đẩy mạnh nhằm tối đa hóa tính hiệu quả, chất lượng trong quy trình làm việc của từng bộ máy tại BM Windows.


1. Chứng nhận ISO 9001:2015 về Hệ thống Quản lý Chất lượng

Bằng khen OHSAS


2. Chứng nhận ISO 14001:2015 về Hệ thống Quản lý Môi trường

Chứng nhận ISO 14001:20153. Chứng nhận ISO 45001:2018 về Hệ thống Quản lý An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp (OH&S)

Bằng khen OHSAS


4. Chứng chỉ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Bằng khen OHSAS


5. Chứng nhận TOP500 VNR – 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam

Bằng khen OHSAS


2. Chứng chỉ LEED Silver của Hội đồng công trình xanh Hoa Kỳ.


BM Windows được xem là nhà máy nhôm kính duy nhất Việt Nam hiện nay nhận chứng chỉ LEED của Hội đồng công trình xanh Hoa Kỳ.