Call Back

ĐỂ LẠI TIN NHẮN
CHO CHÚNG TÔI

Đây là chứng chỉ đánh giá năng lực của Bộ Xây dựng đối với các đơn vị, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng. Chứng chỉ này được xem là giấy phép thông hành của BM Windows cũng như bất cứ doanh nghiệp nào trong ngành muốn tham gia vào hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

Đối với các công ty nhôm kính thì BM Windows là một trong số ít doanh nghiệp nhận được chứng chỉ này bởi các tiêu chí gắt gao về năng lực tài chính, năng lực thi công, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị máy móc, công nghệ kỹ thuật và nguồn lực con người. Đặc biệt, BM Windows là đơn vị duy nhất Việt Nam nhận được chứng chỉ này ở cả phạm vi Năng lực thi công kết cấu bao che công trình hạng INăng lực thiết kế, thẩm tra thiết kế kết cấu bao che công trình hạng I. Chứng chỉ này như một lời cam kết của BM Windows trong việc luôn nỗ lực hoàn thiện để mang đến những sản phẩm chất lượng nhất cho các công trình.

Call Back