Call Back

ĐỂ LẠI TIN NHẮN
CHO CHÚNG TÔI

Quyết tâm hành động cho các kế hoạch năm 2020, BM Windows tiến hành Lễ ký kết Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2020 của Ban Lãnh đạo và đại diện khối công trường, nhà máy, phòng ban, bộ phận vào ngày 17/2 vừa qua. KHSXKD năm 2020 tập trung vào những mục tiêu cốt lõi: Đạt kế hoạch doanh thu, tinh gọn bộ máy, tăng hiệu suất làm việc, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển nhân lực, xây dựng đội ngũ kế thừa… Chương trình ký kết là cam kết thực hiện mục tiêu đã đặt ra, đồng thời cũng là động lực thúc đẩy mỗi cá nhân làm thật tốt vai trò của mình trong năm nay.

Trong năm 2020, thị trường sẽ có những thách thức nhất định, nhưng với nền tảng vững chắc của hệ thống cùng sự quyết tâm và tinh thần đoàn kết của tập thể sẽ là cơ hội lớn để tạo nên sức bật cho BM Windows. “Đây sẽ là tinh thần chung không chỉ của Ban Lãnh đạo, các cấp quản lý mà còn lan tỏa đến từng thành viên trong công ty và cả những khách hàng, đối tác đang và sẽ đồng hành cùng BM Windows. Thay mặt Ban Lãnh đạo công ty, tôi xin kính chúc cho tất cả các anh chị em sẽ luôn vững niềm tin, sức mạnh và ý chí để bứt phá hơn nữa trong thời gian tới.” Anh Trần Văn Tiến – Tổng Giám đốc BM Windows chia sẻ trong buổi lễ ký kết.

Call Back