Call Back

ĐỂ LẠI TIN NHẮN
CHO CHÚNG TÔI

Sau Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015 & Hệ thống Quản lý An toàn Lao động Sức khoẻ Nghề nghiệp OHSAS 18001:2007, BM Windows tiếp tục nhận chứng nhận ISO 14001:2015 từ Tổ chức Quốc tế QMS CS (Úc).

Chứng nhận ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 quy định cụ thể các yêu cầu quan trọng nhất để Nhận dạng – Kiểm soát – Giám sát các khía cạnh môi trường của doanh nghiệp, kể cả phương pháp quản lý và cải tiến toàn bộ hệ thống. Đây là phiên bản mới và thành công nhất của ISO hiện nay.

Cùng với ISO 9001:2015 & OHSAS 18001:2007, việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2015 trong sản xuất là cam kết của BM Windows về trách nhiệm với môi trường và xã hội. BM Windows sẽ kiểm soát các vấn đề môi trường một cách “toàn diện”, nâng cao lợi thế cạnh tranh và tài chính thông qua cải thiện hiệu quả và giảm chi phí, khẳng định sự phát triển bền vững.

Call Back