Call Back

ĐỂ LẠI TIN NHẮN
CHO CHÚNG TÔI

Trải qua quá trình xây dựng, cải tiến và kiểm soát hệ thống với quyết tâm cao độ, BM Windows đã vượt qua những cuộc đánh giá gắt gao của Tổ chức Quốc tế QMS CS (Úc) để chính thức nhận được chứng chỉ Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015 & Hệ thống Quản lý An toàn Lao động Sức khoẻ Nghề nghiệp OHSAS 18001: 2007. 

Ông Phạm Minh Phương – Đại diện tổ chức QMS CS – Úc tại Việt Nam trao chứng nhận ISO 9001:2015 & OHSAS 18001:2007 cho BM Windows

Cụ thể, BM Windows đã tiến hành nhận diện lại bối cảnh, đánh giá rủi ro trong toàn bộ hệ thống và thiết lập kế hoạch kiểm soát, quy trình hóa các hoạt động sản xuất kinh doanh. Công tác kiểm tra và đo lường chất lượng cũng được BM Windows quy định chặt chẽ cho từng khâu trong quá trình sản xuất, thi công và triển khai thường xuyên nhằm ngăn chặn các sai sót có thể xảy ra tại Nhà máy và tất cả các dự án. Hai chứng nhận này sẽ được QMS và BM Windows đánh giá định kỳ hàng năm để nâng cao tính hiệu quả và chất lượng của hệ thống.

Ông Huỳnh Nhật Minh – Chủ tịch Điều hành BM Windows nhấn mạnh vai trò của việc áp dụng hệ thống ISO 9001:2015 & OHSAS 18001:2007 

Tại Việt Nam và trên thế giới, BM Windows là một trong những doanh nghiệp nhôm kính và cốp pha nhôm đầu tiên nhận được chứng nhận ISO 9001 phiên bản mới nhất 2015

Hệ thống Quản lý An toàn Lao động Sức khoẻ Nghề nghiệp OHSAS 18001: 2007

ISO 9001:2015 OHSAS 18001: 2007 sẽ đem lại lợi thế cạnh tranh cho BM Windows không chỉ tại thị trường Việt Nam mà còn trên thương trường quốc tế. Hai chứng nhận này còn là động lực to lớn để BM Windows liên tục cải tiến hệ thống quản lý cũng như máy móc, trang thiết bị kỹ thuật nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm và đáp ứng kịp thời các yêu cầu của khách hàng. Trong giai đoạn tới, BM Windows sẽ chú trọng đẩy mạnh công tác đào tạo nội bộ về ISO và OHSAS đến toàn thể CBNV và cải tiến liên tục nhằm tối đa tính hiệu quả, chất lượng của hệ thống với mục tiêu cuối cùng là mang đến những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho thị trường.

Call Back