ĐỂ LẠI TIN NHẮN
CHO CHÚNG TÔI

Tiếp tục là sự cải tiến của BM Windows trong việc liên tục hoàn thiện hệ thống khi chính thức đạt Chứng nhận Quốc tế ISO 45001:2018 về An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp (OH&S).

ISO 45001:2018 được cấp bởi tổ chức QMS CS sau khi BM Windows đã trải qua các đánh giá và xét duyệt nghiêm ngặt trong năm vừa qua.

ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 và ISO 45001:2018 của BM Windows là bộ tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống quản lý chất lượng, môi trường và an toàn sức khỏe nghề nghiệp mới nhất hiện nay.

Đây sẽ là động lực để BM Windows liên tục cải tiến hệ thống quản lý nhằm tối đa tính hiệu quả, an toàn và chất lượng với mục tiêu mang đến những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho thị trường.